Hof van Cassatie - Arrest van 18 september 2013 (België)

Publicatie datum :
18-09-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130918-2
Rolnummer :
P.13.0583.F

Samenvatting

De appelrechter die oordeelt dat de eerste rechter goed gevonnist heeft, neemt de redenen van de beroepen beslissing niet over (1). (1) Zie Cass. 6 okt. 1997, AR S.97.0007.N, AC 1997, nr. 390. Het arrest van het Hof vernietigt gedeeltelijk het bestreden arrest en verwerpt het cassatieberoep voor het overige. Het openbaar ministerie concludeerde tot verwerping. Het was met name van mening dat het hof van beroep aan zijn motiveringsplicht had voldaan.

Arrest

Geen inhoud