Hof van Cassatie - Arrest van 20 februari 2014 (België)

Publicatie datum :
20-02-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140220-8
Rolnummer :
C.14.0053.N-C.14.0054.N

Samenvatting

De vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter op grond van bloed- of aanverwantschap is beperkt tot gevallen waarin een van de partijen in het geding bloed- of aanverwanten heeft onder de rechters in het gerecht alwaar de zaak aanhangig is en strekt zich niet uit tot gevallen waarin een van de partijen in het geding bloed- of aanverwanten heeft onder de leden van het openbaar ministerie bij dit gerecht.

Arrest

Nr. C.14.0053.N

J C,

verzoeker tot onttrekking,

met als raadsman mr. Jan Vande Moortel, advocaat bij de balie te Gent, met kan-toor te 9000 Gent, Groot Brittanniëlaan 12,

in de zaak - 2012/AR/0715 - hangende voor het hof van beroep te Gent in zake van:

J C, reeds vermeld,

appellant,

met als raadsman mr. Jan Vande Moortel, advocaat bij de balie te Gent, met kan-toor te 9000 Gent, Groot Brittanniëlaan 12,

tegen

1. P V,

eerste geïntimeerde,

met als raadsman mr. Brigitte Vander Meulen, advocaat bij de balie te Tielt, met kantoor te 8700 Tielt, Tramstraat 68,

2. C C,

tweede geïntimeerde,

met als raadsman mr. Jan Blanckaert, advocaat bij de balie te Diksmuide, met kantoor te 8600 Diksmuide, Admiraal Ronarchstraat 8,

3. M L C,

derde geïntimeerde,

met als raadsman mr. Sabine Wullus, advocaat bij de balie te Veurne, met kantoor te 8630 Veurne, Boterweegschaalstraat 7.

II.

Nr. C.14.0054.N

J C,

verzoeker tot onttrekking,

met als raadsman mr. Jan Vande Moortel, advocaat bij de balie te Gent, met kan-toor te 9000 Gent, Groot Brittanniëlaan 12,

in de zaak - 2012/AR/0715 - hangende voor het hof van beroep te Gent in zake van:

J C, reeds vermeld,

appellant,

met als raadsman mr. Jan Vande Moortel, advocaat bij de balie te Gent, met kan-toor te 9000 Gent, Groot Brittanniëlaan 12,

tegen

1. P V,

eerste geïntimeerde,

met als raadsman mr. Brigitte Vander Meulen, advocaat bij de balie te Tielt, met kantoor te 8700 Tielt, Tramstraat 68,

2. C C,

tweede geïntimeerde,

met als raadsman mr. Jan Blanckaert, advocaat bij de balie te Diksmuide, met kantoor te 8600 Diksmuide, Admiraal Ronarchstraat 8,

3. M L C,

derde geïntimeerde,

met als raadsman mr. Sabine Wullus, advocaat bij de balie te Veurne, met kantoor te 8630 Veurne, Boterweegschaalstraat 7.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De verzoeker heeft op grond van het artikel 648, 1° en 2°, Gerechtelijk Wetboek op 31 januari 2014 een verzoek neergelegd tot onttrekking van de zaak aan het hof van beroep te Gent op grond van bloed- of aanverwantschap en van gewettigde verdenking.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Voeging

1. De zaken C.14.0053.N en C.14.0054.N betreffen eenzelfde verzoek dat tweemaal werd ingeschreven op de algemene rol en dienen derhalve te worden gevoegd.

Beoordeling

2. De vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter op grond van bloed- of aanverwantschap is blijkens de artikelen 648, 1°, en 649, 1°, Gerechtelijk Wetboek beperkt tot gevallen waarin een van de partijen in het geding bloed- of aanverwanten heeft onder de rechters in het gerecht alwaar de zaak aanhangig is en strekt zich niet uit tot gevallen waarin een van de partijen in het geding bloed- of aanverwanten heeft onder de leden van het openbaar ministerie bij dit gerecht, zoals dit te dezen het geval is.

3. De vordering tot onttrekking van de zaak aan een gerecht wegens gewettig-de verdenking op grond van het artikel 648, 2°, Gerechtelijk Wetboek is slechts mogelijk wanneer alle rechters van dat gerecht niet in staat zijn op een onafhanke-lijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen of bij partijen of bij derden daarover redelijkerwijze twijfel zou kunnen ontstaan.

4. De verzoeker houdt niet voor dat dit hier het geval is, doch voert hij enkel aan dat het openbaar ministerie bij het hof van beroep te Gent niet in staat is een objectief advies te verstrekken, hetgeen op zich de onttrekking van de zaak aan dit gerecht niet kan wettigen

Het verzoek is kennelijk onontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Wijst het verzoek af als kennelijk onontvankelijk.

Veroordeelt de verzoeker tot de kosten.

Bepaalt de kosten op nul euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Geert Jocqué, Filip Van Volsem en Bart Wylleman, en op de openbare rechtszitting van 20 februari 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Di-rix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

K. Vanden Bossche B. Wylleman F. Van Volsem

G. Jocqué A. Smetryns E. Dirix