Hof van Cassatie - Arrest van 22 juni 2011 (België)

Publicatie datum :
22-06-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110622-6
Rolnummer :
P.11.0988.F

Samenvatting

De wet meet de ernst van de gewelddaden waarvoor een verschoningsgrond is aangenomen, ongeacht of dat geweld fysiek of verbaal is, niet alleen af aan de hevigheid van de reactie die de gewelddaden hebben veroorzaakt, maar ook aan de zwaarte van de concrete feiten, in verhouding tot de ernst van het uitgelokte misdrijf.

Arrest

Geen inhoud