Hof van Cassatie - Arrest van 23 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
23-05-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120523-2
Rolnummer :
P.12.0793.F

Samenvatting

Geen enkele wetsbepaling legt de strafuitvoeringsrechtbank de verplichting op om bij gebrek aan een conclusie de termijn te motiveren waarin de veroordeelde een nieuw verzoek tot het verkrijgen van een strafuitvoeringsmodaliteit kan indienen.

Arrest

Geen inhoud