Hof van Cassatie - Arrest van 28 oktober 2011 (België)

Publicatie datum :
28-10-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111028-2
Rolnummer :
F.09.0156.F

Samenvatting

De beslissing dat het geheel van de door een vennootschap aan belastingplichtigen uitgekeerde beloningen in België van alle belasting is vrijgesteld krachtens artikel 15, §1, van de Overeenkomst tussen België en Luxemburg van 17 september 1970 tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Luxemburg en goedgekeurd bij de wet van 14 december 1972 is niet naar recht verantwoord wanneer zij, zonder over de omvang ervan uitspraak te doen, weigert enig gevolg te verbinden aan het feit dat prestaties zijn verricht buiten het Luxemburgse grondgebied (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2011, nr. ...

Arrest

Geen inhoud