Hof van Cassatie - Arrest van 28 september 2011 (België)

Publicatie datum :
28-09-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110928-2
Rolnummer :
P.11.1591.F

Samenvatting

Ofschoon artikel 16, §2, Wet Voorlopige Hechtenis, met name vereist dat de onderzoeksrechter, alvorens een bevel tot aanhouding uit te vaardigen, de inverdenkinggestelde ervan in kennis stelt dat tegen hem een bevel tot aanhouding kan worden uitgevaardigd en hem in zijn opmerkingen terzake hoort, verplicht die bepaling de magistraat niet om de betrokkene daarover afzonderlijk te ondervragen nadat hij hem eerst over de hem tenlastegelegde feiten heeft ondervraagd; bovendien schrijft die bepaling voor dat die gegevens in het proces-verbaal van verhoor worden vermeld, maar niet dat de voormelde kennisgeving op een later tijdstip gebeurt dan de inverdenkingstelling (1). (1) Zie Cass. 2 nov. 2005, AR P.05.1353.F, AC, 2005, nr. 558.

Arrest

Geen inhoud