Hof van Cassatie - Arrest van 29 juni 2011 (België)

Publicatie datum :
29-06-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110629-5
Rolnummer :
P.11.0944.F

Samenvatting

Het beschikkingsbeginsel geldt niet voor de beoordeling van de strafvordering (1). (1) R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, Brussel, Bruylant, 2006, p. 1174, nr. 2378-2379.

Arrest

Geen inhoud