Hof van Cassatie - Arrest van 5 december 2012 (België)

Publicatie datum :
05-12-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121205-2
Rolnummer :
P.12.1235.F

Samenvatting

De vermogensvoordelen die zijn omgezet of overgedragen met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen moeten worden verbeurdverklaard ook als zij geen eigendom van de veroordeelde zijn.

Arrest

Geen inhoud