Hof van Cassatie - Arrest van 7 december 2012 (België)

Publicatie datum :
07-12-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121207-5
Rolnummer :
C.12.0098.N

Samenvatting

Krachtens artikel 32, tweede lid, CMR schorst een schriftelijke vordering de verjaring tot aan de dag waarop de vervoerder de vordering schriftelijk afwijst en de daarbij gevoegde stukken terugzendt; het is niet vereist dat de schriftelijke vordering het bedrag van de schade becijfert maar het volstaat dat de in de vordering en de bijlagen opgenomen gegevens aan de vervoerder toelaten om zich een oordeel te vormen over de aard en de omvang van de schade derwijze dat hij gepast op de vordering kan reageren (1). (1) Zie concl. O.M.

Arrest

Geen inhoud