Hof van Cassatie - Arrest van 8 juni 2012 (België)

Publicatie datum :
08-06-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120608-2
Rolnummer :
C.11.0469.F

Samenvatting

De beslissing die op definitieve wijze uitspraak doet over de gegrondheid van een vordering tot levensonderhoud, bevat de terugvorderingstitel van de bedragen die zijn betaald ter uitvoering van de beslissing die aan de uitkeringsgerechtigde een voorlopige onderhoudsuitkering toekent; die beslissing moet bijgevolg de onderhoudsgerechtigde niet uitdrukkelijk veroordelen tot teruggave van het aandeel van de onderhoudsuitkeringen dat hem onverschuldigd is betaald (1). (1) Zie Cass. 10 jan. 2003, AR C.01.0579.N, AC 2003, nr. 25.

Arrest

Geen inhoud