Hof van Cassatie - Arrest van 9 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
09-05-2012

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20120509-1

Rolnummer :
P.12.0802.F

Samenvatting

Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij akte wordt verleend van de afstand van het hoger beroep van een inverdenkinggestelde tegen de beschikking van de raadkamer tot handhaving van zijn hechtenis, is ontvankelijk (Impliciet) (1). (1) Zie Cass. 23 aug. 2005, AR P.05.1216.F, AC 2005, nr. 401; contra, Cass. 16 juli 2002, AR P.02.1036.F, AC 2002, nr. 401.

Arrest

Geen inhoud