Arbeidshof - Arrest van 1 februari 2011 (Brussel)

Publicatie datum :
01-02-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110201-12
Rolnummer :
2005/AB/47376

Samenvatting

De werkgever handelt al te lichtzinnig wanneer hij tot al zijn klanten een als volgt geformuleerd schrijven richt: «Gelieve u, voor alle vragen of formaliteiten van sociale aard waarvan het beheer vanaf heden aan een competente vertrouwenspersoon toevertrouwd werd, rechtstreeks tot onze burelen te wenden, daar onze vroegere bediende om dringende reden ontslagen werd.» Wat de inhoud betreft, is dit schrijven lichtzinnig in de mate waarin de loyaliteit van de bediende in twijfel getrokken wordt. De schade kan op 2.500 euro geraamd worden.

Arrest

Geen inhoud