Arbeidshof - Arrest van 1 juni 2011 (Brussel)

Publicatie datum :
01-06-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110601-7
Rolnummer :
2006/AB/49091

Samenvatting

De R.S.Z. begaat een fout wanneer hij meer dan drie jaar na de indienstneming van de werknemer vaststelt dat de toekenningsvoorwaarden van de vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid niet vervuld zijn. Er is geen oorzakelijk verband tussen die fout en de schade die bestaat in de verplichting de bijdragen te betalen die de werkgever hoopte te kunnen besparen.

Arrest

Geen inhoud