Arbeidshof - Arrest van 13 maart 2013 (Brussel)

Publicatie datum :
13-03-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130313-14
Rolnummer :
2010/AB/1068

Samenvatting

De forfaitaire vergoeding bepaald in het artikel 63 A.O.W. heeft dezelfde aard als de opzeggingsvergoeding. Ze is bijgevolg onderworpen aan de sociale inhoudingen en de bedrijfsvoorheffing.

Arrest

Geen inhoud