Arbeidshof - Arrest van 15 january 2013 (Brussel)

Publicatie datum :
15-01-2013

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20130115-14

Rolnummer :
2011/AB/801

Samenvatting

Het begrip jaarlijkse vakantie bedoeld in artikel 28, 1°, A.O.W. moet ruim worden geïnterpreteerd en omvat niet alleen de door de wet toegekende vakantiedagen maar ook de bijkomende verlofdagen toegekend door een collectieve arbeidsovereenkomst, een individuele arbeidsovereenkomst of een beslissing van de werkgever. De compensatiedagen, die een vorm van vermindering van de arbeidsduur uitmaken en die niet worden toegekend teneinde het aantal dagen jaarlijkse vakantie te verhogen, maken geen deel uit van de jaarlijkse vakantie. De werknemer, aan wie verlofdagen verschuldigd als tegenprestatie voor de vermindering van de arbeidstijd geheel of gedeeltelijk niet werden toegekend, heeft recht op het loon voor die dagen.

Arrest

Geen inhoud