Arbeidshof - Arrest van 15 juli 2013 (Brussel)

Publicatie datum :
15-07-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130715-3
Rolnummer :
2011/AB/832

Samenvatting

Wanneer de FOD Binnenlandse Zaken niet binnen de termijn van vijfenveertig dagen vanaf de kennisgeving van de aanvraag meedeelt of de schuldvordering van de vennootschap jegens hem, onbetwistbaar, opeisbaar en vrij van elke verbintenis is, beveelt de rechter de overlegging van de vereiste stukken.

Arrest

Geen inhoud