Arbeidshof - Arrest van 17 january 2014 (Brussel)

Publicatie datum :
17-01-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140117-4
Rolnummer :
2011/AB/64

Samenvatting

Het begrip « zelfde werkgever » kan verticaal of horizontaal worden opgevat. Verticaal, oefent de bediende zijn beroepsactiviteit uit binnen de zelfde onderneming maar onder het gezag van opeenvolgende, juridisch onderscheiden werkgevers (hypothese van de overdracht van onderneming of van activiteit). Horizontaal, oefent de bediende zijn activiteit uit binnen onderscheiden entiteiten die met elkaar verbonden zijn. Het enkel feit van de aansluiting van twee juridische entiteiten bij een netwerk dat zich ertoe beperkt bepaalde aspecten van de contractuele arbeidsrelatie te coördineren schept geen voldoende rechtsband om samen een zelfde werkgever te vormen, te meer hun onderscheiden diensten concurrerende economische doelstellingen nastreven.

Arrest

Geen inhoud