Arbeidshof - Arrest van 19 january 2012 (Brussel)

Publicatie datum :
19-01-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120119-22
Rolnummer :
2009/AB/52221

Samenvatting

De voorwaarden waaronder een verzaking aan de terugvordering van het verschuldigde bedrag kan worden toegestaan, zijn vastgesteld in de Verordening van 17 maart 1999. Overeenkomstig artikel 6 wordt het behartigenswaardige karakter bepaald op grond van de gezinsinkomsten van de gerechtigde. De gezinsinkomsten worden geraamd op jaarbasis en op de datum van indiening van de aanvraag, die overeenstemt met de datum waarop de aanvraag tot verzaking naar het ziekenfonds is verzonden. Het feit dat de dochter van betrokkene tijdens hetzelfde jaar op een ander adres heeft verbleven, verandert niets.

Arrest

Geen inhoud