Arbeidshof - Arrest van 20 maart 2013 (Brussel)

Publicatie datum :
20-03-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130320-6
Rolnummer :
2011/AB/484

Samenvatting

Aangezien het arrest van 26 mei 2005 zich enkel uitspreekt over de ontvankelijkheid van de vordering ingediend tot vernietiging van de administratieve beslissing door het verzoekschrift van 14 november 2002 betreft het gezag van gewijsde niet de ontvankelijkheid van de vordering ingediend door de dagvaarding van 24 juni 2005. Het verzoekschrift van 14 november 2002 heeft de verjaring niet gestuit krachtens het artikel 700, iid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien de niet ontvankelijkheid van de vordering ingediend door dit verzoekschrift voor de inwerkingtreding van deze bepaling werd vastgesteld.

Arrest

Geen inhoud