Arbeidshof - Arrest van 20 oktober 2003 (Brussel)

Publicatie datum :
20-10-2003
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20031020-5
Rolnummer :
42873

Samenvatting

xxx1. Het feit een racistisch en beledigend geschrift te ontdekken bij het openscheuren van de omslag, kan een plotse gebeurtenis uitmaken in de zin van de Arbeidsongevallenwet. 2. Wanneer het bewijs is geleverd van een plotse gebeurtenis en een letsel, vermoedt de wet dat de plotse gebeurtenis het letsel heeft veroorzaakt. Dit vermoeden is niet weerlegd wanneer het bewijs is geleverd dat andere oorzaken hebben bijgedragen tot het veroorzaken van dit letsel. In het mechanisme van de Arbeidsongevallenwet volstaat het dat de gebeurtenis minstens gedeeltelijk de oorzaak is van het letsel, met name dat de gebeurtenis het letsel heeft doen ontstaan zelfs indien andere oorzaken ertoe hebben bijgedragen het letsel te veroorzaken.

Arrest

Geen inhoud