Arbeidshof - Arrest van 21 april 2011 (Brussel)

Publicatie datum :
21-04-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110421-5
Rolnummer :
2009/AB/52508

Samenvatting

Het feit dat een werkneemster zich op een ongeoorloofde manier toegang verschafte tot de Outlook-mailbox van haar hiërarchisch overste, aldus kennis genomen heeft van zijn mails en deze eveneens afdrukte, vormt een dringende reden. Een dergelijke fout is van die aard dat de goede werking van het bedrijf erdoor verstoord wordt. Het feit dat de betrokken werkneemster aan een auditieve handicap lijdt, en er dus, wat haar betreft, ook beperkingen zijn op het vlak van de expressie, en dat zij verklaart dat ze enkel de bedoeling had het bericht te kopiëren om over de inhoud te kunnen nadenken, rechtvaardigt haar gedrag niet.

Arrest

Geen inhoud