Arbeidshof - Arrest van 21 juni 2012 (Brussel)

Publicatie datum :
21-06-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120621-5
Rolnummer :
2011/AB/314

Samenvatting

Een verzaking zonder verband met het ontslag, inzonderheid de toepasselijke vergoeding voortvloeiend uit het niet-concurentiebeding, valt buiten het toepassingsgebied van de verzaking door een werknemer aan elke aanspraak ingevolge het ontslag.

Arrest

Geen inhoud