Arbeidshof - Arrest van 21 juni 2012 (Brussel)

Publicatie datum :
21-06-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120621-9
Rolnummer :
2010/AB/636

Samenvatting

In toepassing van artikel 55 van de AOW «mag geen enkel vervalbeding door de verzekeringsonderneming worden ingeroepen tegen de personen die rechten op een vergoeding kunnen laten gelden». Uit deze wettelijke bepaling en artikel 9 van het KB van 21/12/1971 volgt dat, zolang het contract loopt, het slachtoffer van een arbeidsongeval, of zijn rechthebbenden, in ieder geval vergoed moeten worden. Zonder bewijs van opzegging van het contract door de verzekeraar wegens niet-betaling van de premies, heeft iedere schorsing van het contract geen invloed op de vergoedingsrechten van het slachtoffer.

Arrest

Geen inhoud