Arbeidshof - Arrest van 23 mei 2011 (Brussel)

Publicatie datum :
23-05-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110523-9
Rolnummer :
2009/AB/52422

Samenvatting

De arbeidsrechter - die de externe wettigheid van een collectieve arbeidsovereenkomst moet toetsen - mag een dergelijke overeenkomst niet toepassen wanneer blijkt dat de op straf van nietigheid voorgeschreven vormen niet werden nageleefd (inzonderheid de identiteit van de ondertekenende partijen), niettegenstaande die overeenkomst bij koninklijk besluit algemeen verbindend werd verklaard.

Arrest

Geen inhoud