Arbeidshof - Arrest van 26 juni 2012 (Brussel)

Publicatie datum :
26-06-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120626-11
Rolnummer :
2011/ab/418

Samenvatting

De afwijkende aard van artikel 83, § 1 A.O.W., dat de opzeggingstermijn herleidt, rechtvaardigt dat de arbeidsovereenkomst, volgens hetgeen dat werd ter kennis gegeven door de werkgever, in beginsel moet bestaan tot de aanvang van het wettelijk pensioen, niet dat zij nog in voege moet zijn op dat tijdstip.

Arrest

Geen inhoud