Arbeidshof - Arrest van 28 februari 2011 (Brussel)

Publicatie datum :
28-02-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110228-5
Rolnummer :
2009/AB/52106

Samenvatting

Enkel de deskundige is gemachtigd om de stukken en elementen te bepalen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn opdracht. Het komt ook enkel aan hem toe om de onderzoeken te bepalen waartoe hij meent te moeten overgaan, zelfs indien deze kunnen worden voorgesteld door de partijen of door hun raadsgeneesheer. De arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer moet in zijn geheel worden beoordeeld, zonder rekening te houden met de voorafbestaande voorbeschiktheid van het slachtoffer zolang het arbeidsongeval minstens gedeeltelijk de oorzaak is van de ongeschiktheid. Zodra een nieuw ongeval de reeds beperkte gezondheidstoestand van het slachtoffer verergert, moeten de gevolgen in hun geheel worden beoordeeld, en mag de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid zoals bepaald na het eerste arbeidsongeval niet in mindering worden gebracht van de graad van blijvende ongeschiktheid zoals bepaald na het nieuwe arbeidsongeval.

Arrest

Geen inhoud