Arbeidshof - Arrest van 28 maart 2012 (Brussel)

Publicatie datum :
28-03-2012

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20120328-7

Rolnummer :
2010/AB/1036

Samenvatting

De werkgever die een werknemer omwille van een dringende reden ontslaat omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan valsheid en een leugenachtige houding aangenomen zou hebben, maar hem vervolgens een mindere functie zonder financiële weerslag voorstelt, kan niet langer volhouden dat er sprake was van een dringende reden die iedere beroepsmatige samenwerking definitief onmogelijk maakt. Deze werkgever handelt trouwens met een laakbare lichtzinnigheid. In die omstandigheden is het ontslag willekeurig.

Arrest

Geen inhoud