Arbeidshof - Arrest van 3 january 2011 (Brussel)

Publicatie datum :
03-01-2011
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110103-1
Rolnummer :
2010/AB/00908

Samenvatting

Ingevolge het éénzijdig verzoekschrift op grond van art. 1025 e.v. Ger.W., neergelegd door de appellant op 6/08/2010 ter griffie van de arbeidsrechtbankt te Leuven, heeft de toelaatbaarheidsfase in de collectieve schuldenregeling een éénzijdig karakter, wat meebrengt dat de schuldeiders in deze fase geen partij zijn. Ze dienen derhalve evenmin te worden opgeroepen.

Arrest

Geen inhoud