Arbeidshof - Arrest van 5 mei 2011 (Brussel)

Publicatie datum :
05-05-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110505-19
Rolnummer :
2011/AB/187

Samenvatting

Een werknemer die, in de ondernemingsraad en in het CPBW, het mandaat van vast afgevaardigde uitoefent, komt aan zijn verplichtingen tekort wanneer deze persoonlijk, en terwijl hij daartoe niet gemachtigd was, personeelsleden belangrijke informatie meedeelt, ook al is deze niet vertrouwelijk, i.v.m. het afsluiten van een contract, en daarbij zijn vakbondsorganisatie ter sprake brengt alsof zij een bijzondere verdienste zou hebben in het resultaat van de aanbesteding, en zich hierbij tevens laagdunkend over een collega van het werk uitlaat. Een dergelijk feit vormt echter geen dringende reden wanneer de werkgever niet aantoont dat de betrokken werknemer die informatie gestolen zou hebben, deze vertrouwelijk zou zijn, of dat het verspreiden van die informatie de onderneming ook nog eens schade zou hebben berokkend.

Arrest

Geen inhoud