Arbeidshof - Arrest van 9 january 2013 (Brussel)

Publicatie datum :
09-01-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130109-6
Rolnummer :
2011/AB/668

Samenvatting

Bij ontstentenis van koninklijk besluit dat het nieuw artikel 34 A.O.W. uitvoert, kan de blijvende arbeidsongeschiktheid enkel het einde van de overeenkomst tot gevolg hebben indien ze de werknemer definitief verhindert het overeengekomen werk uit te voeren. De bewijslast daarvan weegt op de werkgever en, in beginsel hoeft hij geen voorafgaande procedure na te leven. De handicap waarvan sprake in de Wet van 10 mei 2007 is een beperking die inzonderheid voortvloeit uit fysieke, mentale of psychische aantastingen en die de deelneming van de betrokken persoon aan het beroepsleven belemmert. Alvorens, gebeurlijk, de werknemer die aangetast is door een handicap ontslag te geven, moet de werkgever, op diens verzoek, redelijke aanpassingen aanbrengen.

Arrest

Geen inhoud