Arbeidsrechtbank - Arrest van 15 november 2012 (Brussel)

Publicatie datum :
15-11-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121115-5
Rolnummer :
10/15794/A

Samenvatting

Een werknemer kan verzaken aan het minimumloon bedongen in een collectieve arbeidsovereenkomst, die algemeen verbindend werd verklaard bij koninklijk besluit, zodra het recht op dat minimumloon verworven is. Het zijn immers dwingende bepalingen, zelfs strafrechtelijk gesanctioneerd, en geen bepalingen van openbare orde.

Arrest

Geen inhoud