Arbeidsrechtbank - Arrest van 21 mei 2012 (Brussel)

Publicatie datum :
21-05-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120521-3
Rolnummer :
10/4044/A

Samenvatting

De werkgever geeft blijk van misprijzen indien hij, zonder enige uitleg, de naam van de administratief verantwoordelijke van de site wist om deze door de naam van een andere werknemer te vervangen, hem de toegang tot zijn mailbox onmogelijk maakt, de harddisk van zijn computer verwijdert en hem de toegang tot zijn bureau ontzegt met de mededeling dat hij voor zijn werk voortaan bij het onderhoudspersoneel naast de leerjongen plaats dient te nemen. Het ontslag om dringende reden is ook willekeurig wanneer de reden uit de lucht gegrepen is en men zich daarvan bedient ter vergelding voor de gewettigde eisen van een bediende die zich tegen de wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden verzette. Ook al kan een werkgever, op grond van de huidige bepalingen van het Belgisch recht, onmiddellijk en zonder enige reden een werknemer ontslaan mits betaling van een opzegvergoeding, toch is dit niet het geval voor wat het ontslag om dringende reden betreft. Dit ontslag mag niet willekeurig, en zeker niet ter vergelding, plaats vinden. Hierbij mag tevens niet lichtzinnig te werk gegaan worden en dient dit ontslag een uitzonderlijke maatregel te blijven. De morele schade kan op 20.000 euro geraamd worden.

Arrest

Geen inhoud