Arbeidsrechtbank - Vonnis van 13 juni 2012 (Brussel)

Publicatie datum :
13-06-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120613-7
Rolnummer :
10/9.883

Samenvatting

De schooltoelage die betaald wordt aan de werknemers die schoolgaande kinderen ten laste hebben, rechthebbenden op kinderbijslag, is een aanvulling op de kinderbijslagen en is dan ook geen loon waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zouden zijn. Deze toekenning is niet discriminerend, aangezien artikel 45 van de wet van 27 juni 1969 enkel betrekking heeft op het verbod van discriminatie binnen eenzelfde categorie van werknemers. Een laptop die ter beschikking gesteld wordt van werknemers die zich dienen te verplaatsen en waarvan niet bewezen is dat deze daadwerkelijk voor privédoeleinden gebruikt wordt is geen loonvoordeel waarvoor sociale bijdragen moeten worden betaald.

Vonnis

Geen inhoud