Arbeidsrechtbank - Vonnis van 6 februari 2012 (Brussel)

Publicatie datum :
06-02-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
16 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120206-11
Rolnummer :
12/517/A

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]8340[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

SOCIALE VERKIEZINGEN - TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120206-11&idxc_id=259526&lang=NL
---------------------------------------------------


Vonnis

ARBEIDSRECHTBANK VAN BRUSSEL

33ste kamer - openbare zitting van 06/02/2012

A.R. nr 12/517/A + 12/605/A + 12/1211/A

Sociale verkiezingen - gegrond Aud. nr

Rép. nr 12/

IN ZAKE :

ZAAK A.R. 12/605/A (ACV)

HET ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND (ACV), representatieve werknemersorganisatie, met zetel gevestigd te 1030 Brussel, Haachtsesteenweg 579,

eisende partij, vertegenwoordigd door Mr Veerle STROOBANTS loco Mr Veerle SIMEONS, advocaat met kantoor te 1080 BRUSSEL, Schoonslaapsterstraat, 29 bus 1,

TEGEN

DE NV EDF LUMINUS, met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Markiesstraat, 1, met ondernemingsnummer 0471.811.661,

verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr Awen WERNIERS loco Me Jean-Philippe CORDIER en Mr Sébastien ROGER, advocaten met kantoor te 1000 BRUSSEL, Loksumsttraat, 25 ;

IN AANWEZIGHEID VAN :

1) HET ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND (A.B.V.V.), representatieve werknemersorganisatie, met zetel gevestigd te 1000 BRUSSEL, Hoogstraat, 42,

eerste in het geding betrokken partij, vertegenwoordigd door Mr Ingrid MARTENS, advocaat met kantoor te 9000 GENT, Gustaaf Callierlaan, 295 ;

2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT,

tweede in het geding betrokken partij, vertegenwoordigd door Mevr. Ina SANDERS, syndicaal afgevaardigde ;

ZAAK A.R. 12/517/A (ABVV)

HET ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND (A.B.V.V.), representatieve werknemersorganisatie, met zetel gevestigd te 1000 BRUSSEL, Hoogstraat, 42,

eisende partij, vertegenwoordigd door Mr Ingrid MARTENS, advocaat met kantoor te 9000 GENT, Gustaaf Callierlaan, 295 ;

TEGEN

DE NV EDF LUMINUS, met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Markiesstraat, 1, met ondernemingsnummer 0471.811.661,

verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr Awen WERNIERS loco Me Jean-Philippe CORDIER en Mr Sébastien ROGER, advocaten met kantoor te 1000 BRUSSEL, Loksumsttraat, 25 ;

IN AANWEZIGHEID VAN :

1) HET ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND (ACV), representatieve werknemersorganisatie, met zetel gevestigd te 1030 Brussel, Haachtsesteenweg 579,

eerste in het geding betrokken partij, vertegenwoordigd door Mr Veerle STROOBANTS loco Mr Veerle SIMEONS, advocaat met kantoor te 1080 BRUSSEL, Schoonslaapsterstraat, 29 bus 1;

2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT,

tweede in het geding betrokken partij, vertegenwoordigd door Mevr. Ina SANDERS, syndicaal afgevaardigde ;

ZAAK A.R. 12/1211/A (ACLVB)

3) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT,

eisende partij, vertegenwoordigd door Mevr. Ina SANDERS, gevolmachtigde afgevaardigde ;

TEGEN

DE NV EDF LUMINUS, met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Markiesstraat, 1, met ondernemingsnummer 0471.811.661,

verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr Awen WERNIERS loco Me Jean-Philippe CORDIER en Mr Sébastien ROGER, advocaten met kantoor te 1000 BRUSSEL, Loksumsttraat, 25 ;

IN AANWEZIGHEID VAN :

1) HET ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND (A.B.V.V.), representatieve werknemersorganisatie, met zetel gevestigd te 1000 BRUSSEL, Hoogstraat, 42,

eerste in het geding betrokken partij, vertegenwoordigd door Mr Ingrid MARTENS, advocaat met kantoor te 9000 GENT, Gustaaf Callierlaan, 295 ;

2) HET ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND (ACV), representatieve werknemersorganisatie, met zetel gevestigd te 1030 Brussel, Haachtsesteenweg 579,

tweede in het geding betrokken partij, vertegenwoordigd door Mr Veerle STROOBANTS loco Mr Veerle SIMEONS, advocaat met kantoor te 1080 BRUSSEL, Schoonslaapsterstraat, 29 bus 1 ;

* * *

Gelet op de wet van 15 juni 1935 houdende het gebruik der talen in gerechtszaken ;

Gelet op de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek ;

I. PROCEDURE.

De rechtbank nam kennis van volgende procedurestukken :

- de verzoekschriften neergelegd ter griffie op 13 januari 2012 (zaak A.R. 12/605/A en A.R. 12/517/)

- het verzoekschrift aangetekend verzonden naar de Arbeidsrechtbank van Gent op 12 januari 2012 en er ontvangen ter griffie op 13 januari 2012 en het vonnis van de Arbeidsrechtbank van Gent dat deze zaak naar de Arbeidsrechtbank van Brussel doorverwijst (A.R. 12/1211/A)

- de conclusie van de NV EDF LUMINUS van 25 januari 2012

- de conclusie van het ABVV van 27 januari 2012

- de conclusie van het ACV van 27 januari 2012

- de conclusie van het ACLVB van 30 januari 2012

- de syntheseconclusie van de NV EDF LUMINUS (zaak AR 12/605/A) van 30 januari 2012

- de syntheseconclusie van de NV EDF LUMINUS (zaak AR 12/517/A) van 30 januari 2012

- de syntheseconclusie van de NV EDF LUMINUS (zaak AR 12/1211/A) van 30 januari 2012

- de stukken van partijen

De partijen werden per aangetekend schrijven van 16 januari 2012 opgeroepen voor de zitting van 20 januari 2012 ;

De zaak werd tegensprekelijk uitgesteld naar de zitting van 31 januari 2012. Conclusietermijnen werden tussen partijen overeengekomen en geacteerd op het zittingsblad.

De partijen werden gehoord op de zitting van 31 januari 2012 waarna de debatten gesloten werden. Het openbaar ministerie werd gehoord in haar advies, waarop de NV EDF LUMINUS repliceert.

De zaak werd in beraad genomen voor uitspraak op 6 februari 2012.

II. VOORWERP VAN DE BETWISTING

Zaak AR 12/605/A ( ACV )

Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel op 13 januari 2012 verzoekt Het Algemeen Christelijk Vakverbond van België ( afgekort ACV ) het volgende:

1. te horen zeggen voor recht dat de verkiezingen van het comité voor preventie en bescherming op het werk op 10 mei 2012 dienen georganiseerd te worden voor de technische bedrijfseenheden, zoals hierna omschreven :

- de technische bedrijfseenheid Zone Noord (met vestigingen te 9000 GENT, Ham 68; 9000 GENT, Buitenring-Wondelgem 10; 8530 HARELBEKE, Vaarnewijkstraat 20; 8870 IZEGEM, Noordkaai)

- de technische bedrijfseenheid Zone Sud ( 4540 AMAY, rue Verte Voie; 4031 LUIK, rue Defêcheureux 43; 4100 SERAING, rue du Pont de Val 1; 4020 LUIK, rue de l'Ile-Monsin; 4600 VISE, Ferme de Navagne; 4400 FLEMALLE, Quai du Halage (Flh)1; 5300 ANDENNE, Chaussée d'Anton; 5150 FLOREFFE, rue de l'Ecluse, Floriffoux; 4100 SERAING, rue Fivé 150;)

- de technische bedrijfseenheid Commerciële en administratieve diensten (3500 HASSELT, Kempische steenweg 299; 4000 LUIK, Boulevard d'Avroy 37-39; 1000 BRUSSEL, Bischoffsheimlaan 11 bus 5; 1000 BRUSSEL , Markiesstraat 1 en tegen februari 2012: Ilot Saint-Michel).

2. verwerende partij te veroordelen tot de kosten van het geding, begroot in hoofde van het ACV op het bedrag van 1.320 euro.

In het beschikkend gedeelte van haar synthesebesluiten vraagt EDF LUMINUS NV ( afgekort LUMINUS ) te zeggen voor recht dat de vordering van het ACV ongegrond is en het ACV te veroordelen tot de kosten van het geding, begroot op 1.320 euro.

Zaak AR 12/517/A ( ABVV )

Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van de Arbeidsrechtbank te Brussel op 13 januari 2012 vordert Het Algemeen Belgisch Vakverbond ( afgekort ABVV) :

1. te zeggen voor recht dat de juridische entiteit NV EDF Luminus nog altijd

bestaat uit drie technische bedrijfseenheden (overeenstemmend met de bevoegdheidsverdeling tussen de drie actuele CPBW's Noord, Zuid en Hasselt).

2. verwerende partij te veroordelen tot betaling van de gerechtskosten en de rechtsplegingvergoeding t.b.v. 1.320 EUR.

In het beschikkend gedeelte van haar synthesebesluiten vraagt EDF LUMINUS NV (afgekort LUMINUS ) te zeggen voor recht dat de vordering van het ABVV ongegrond is en het ABVV te veroordelen tot de kosten van het geding, begroot op 1.320 euro.

Zaak AR 12/1211/A ( ACLVB )

Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van de Arbeidsrechtbank te Gent op 13 januari 2012 vordert De Algemene Centrale Der Liberale Vakbonden Van Belgie, ( afgekort ACLVB) het volgende :

1. te zeggen voor recht dat respectievelijk zone Noord, zone Zuid en zone Hasselt drie afzonderlijke technische bedrijfseenheden vormen, waarvan de gewoonlijke, gemiddelde

tewerkstelling telkens minstens vijftig werknemers bedraagt.

2. te veroordelen tot de afzonderlijke organisatie van de sociale verkiezingen voor de oprichting van een CPBW.

3. verweerster te veroordelen tot de betaling aan het ACLVB van een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging bij niet organiseren van de verkiezingsprocedure, en dit binnen de 10 dagen na kennisgeveing van huidig vonnis, alsook tot een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging bij het niet stellen van de handelingen en het nemen van de beslissingen op de tijdstippen en binnen de termijnen zoals bepaald bij de wet van 4 december 2007.

4. verweerster te veroordelen tot de kosten van het geding, aan de zijde van het ACLVB begroot op 0,00 euro.

In het beschikkend gedeelte van hun synthesebesluiten vraagt EDF LUMINUS NV (afgekort LUMINUS ) te zeggen voor recht dat de vordering van het ACLVB ongegrond is en het ACLVB te veroordelen tot de kosten van het geding, begroot op 1.320 euro.

III. DE FEITEN

1. EDF Luminus is de tweede grootste speler op de Belgische energiemarkt. EDF Luminus beschikt over elektriciteitscentrales op aardgas en fuel, windmolenparken en waterkrachtcentrales op verschillende sites in Vlaanderen en Wallonië.

2. Bij de bepaling van de technische bedrijfseenheid voor de sociale verkiezingen van 2008 werd geopteerd voor één technische bedrijfseenheid wat betreft de ondernemingsraad, weliswaar met twee kieskringen: de productie enerzijds en de administratie en verkoop anderzijds. Hiertoe werd een overeenkomst afgesloten (de CAO met betrekking tot de organisatie van de sociale verkiezingen 2008, 2012 en 2016 ).

Tezelfdertijd werd besloten tot de oprichting van drie comités voor preventie en bescherming op het werk (afgekort: CPBW). Hiervoor werd geen overeenkomst afgesloten.

3. Bij huidige verkiezingen hebben de vakbondsorganisaties geen gemeenschappelijk standpunt kunnen innemen, wat ertoe heeft geleid dat EDF Luminus heeft beslist om slechts één technische bedrijfseenheid voor het CPBW te voorzien.

4. Ten gevolge van de schriftelijke mededeling van informatie door EDF Luminus op X-60, hebben alle vakbondsorganisaties hun argumenten uiteen gezet.

5. EDF Luminus heeft haar beslissing betreffende de technische bedrijfseenheden op 6 januari 2012 (X-35) geafficheerd.

6. Middels een verzoekschrift neergelegd op de griffie van de Arbeidsrechtbank van Gent op 13 januari 2012 heeft de ACLVB een beroep ingesteld tegen de beslissing vanwege EDF-Luminus inzake het begrip bedrijfseenheid voor het CPBW.

7. Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van de Arbeidsrechtbank te Brussel op 13 januari 2012 vraagt het ABVV te zeggen voor recht dat de juridische entiteit NV EDF Luminus nog altijd bestaat uit drie technische bedrijfseenheden (overeenstemmend met de bevoegdheidsverdeling tussen de drie actuele CPBW's Noord, Zuid en Hasselt).

8. Middels een verzoekschrift neergelegd op de griffie van de Arbeidsrechtbank van Brussel op 13 januari 2012 vraagt het ACV te zeggen voor recht dat de verkiezingen van het CPBW op 10 mei 2012 dienen te worden georganiseerd voor de technische bedrijfseenheden Noord en Zuid en de technische bedrijfseenheid Commerciële en administratieve diensten.

IV. DE ONTVANKELIJKHEID

De sociale verkiezing binnen LUMINUS zal plaatsvinden op 10 mei 2012, zodat de beslissing van LUMINUS omtrent de technische bedrijfseenheid uiterlijk op 6 januari diende kenbaar gemaakt te worden door middel van het formulier X-35.

LUMINUS maakte op 6 januari het formulier X-35 over aan de vakorganisaties, zodat aan deze vereiste werd voldaan.

Vanaf de bekendmaking kunnen de betrokken werknemers en/of vakorganisaties beroep instellen bij de Arbeidsrechtbank.

Artikel 79 van de Welzijnswet 4/8/1996 alsook artikel 24 van de Bedrijfsorganisatiewet 20/9/1948 bepalen dat bedoelde vorderingen, worden ingeleid bij verzoekschrift, verzonden bij aangetekende brief of neergelegd bij griffie van de arbeidsrechtbank.

Verder stelt § 2, 2° van voormelde wetsartikelen dat de dag van verzending van een ter post aangetekende brief of van de neerlegging van het verzoekschrift ter griffie uiterlijk met de laatste dag van deze termijnen moet samenvallen.

De neerlegging van de 3 verzoekschriften gebeurde op 13 januari 2012, ofwel op dag X-28.

De beroepen werden tijdig ingesteld en zijn ontvankelijk.

V. SAMENVOEGING

Op 13 januari 2012 werden 3 verzoekschriften neergelegd ter griffie tegen de beslissing X-35 van verwerende partij.

Het betreft verzoekschriften vanwege het A.B.B.V. (AR 12/517/A), het A.C.L.B.V. (AR 12/1211/A - verzoekschrift neergelegd bij de Arbeidsrechtbank van Gent, verzonden naar de Arbeidsrechtbank van Brussel bij vonnis van 27 januari 2012) en het ACV ( AR 12/605/A).

Gelet op de nauwe samenhang tussen deze drie zaken en teneinde het risico op tegenstrijdige rechtspraak te vermijden, past het voormelde zaken samen te voegen.

VI. DE GROND

Op 10 mei 2012 worden in de onderneming EDF LUMINUS NV sociale verkiezingen gehouden zowel voor het oprichten van een Ondernemingsraad als van een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

De technische bedrijfséénheid ( afgekort TBE ) EDF LUMINUS NV bestaat volgens de informatie X-35 uit de juridische entiteit EDF LUMINUS NV.

Het ACV meent dat de verkiezingen van het comité voor preventie en bescherming op het werk op 10 mei 2012 dienen georganiseerd te worden voor 3 technische bedrijfseenheden, m.n. :

- de technische bedrijfseenheid Zone Noord (met vestigingen te 9000 GENT, Ham 68; 9000 GENT, Buitenring-Wondelgem 10; 8530 HARELBEKE, Vaarnewijkstraat 20; 8870 IZEGEM, Noordkaai),

- de technische bedrijfseenheid Zone Sud ( 4540 AMAY, rue Verte Voie; 4031 LUIK, rue Defêcheureux 43; 4100 SERAING, rue du Pont de Val 1; 4020 LUIK, rue de l'Ile-Monsin; 4600 VISE, Ferme de Navagne; 4400 FLEMALLE, Quai du Halage (Flh)1; 5300 ANDENNE, Chaussée d'Anton; 5150 FLOREFFE, rue de l'Ecluse, Floriffoux; 4100 SERAING, rue Fivé 150;)

- de technische bedrijfseenheid Commerciële en administratieve diensten (3500 HASSELT, Kempische steenweg 299; 4000 LUIK, Boulevard d'Avroy 37-39; 1000 BRUSSEL, Bischoffsheimlaan 11 bus 5; 1000 BRUSSEL , Markiesstraat 1 en tegen februari 2012: Ilot Saint-Michel)

Het ACV is van mening dat er geen sociale cohesie bestaat tussen de verschillende zones en enkel het bestaan van deze TBE's de goede werking van het comité kan garanderen.

Om dezelfde redenen zijn het ABVV en ACLVB van oordeel dat de juridische entiteit NV EDF Luminus bestaat uit drie technische bedrijfseenheden, maar niet zoals gevraagd door het ACV, wel overeenstemmend met de bevoegdheidsverdeling tussen de drie actuele CPBW's Noord, Zuid en Hasselt.

Luminus is van oordeel dat talrijke elementen aantonen dat er een sociale cohesie tussen de verschillende zones bestaat en dat er geen sociale autonomie van deze zones bestaat.

Luminus heeft aldus beslist om slechts één technische bedrijfseenheid voor het CPBW te voorzien.

A. Principes

1.

Artikel 49 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk bepaalt:

"Comités worden ingesteld in al de ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste

50 werknemers tewerkstellen. In de mijnen, graverijen en ondergrondse groeven worden

deze Comités ingesteld, zodra zij gewoonlijk gemiddeld 20 werknemers tewerkstellen.

Onverminderd de bepalingen van artikel 69, dient voor de toepassing van deze afdeling

te worden verstaan onder:

1° onderneming : de technische bedrijfseenheid, bepaald (in het kader van deze wet) op

grond van de economische en sociale criteria; in geval van twijfel primeren de sociale criteria

(...)"

De economische criteria verwijzen naar een zekere economische autonomie.

Economische zelfstandigheid veronderstelt een relatieve onafhankelijkheid in het bestuur van de zetel of de afdeling ten opzichte van de hele onderneming als juridische entiteit.

Onder sociale criteria wordt een sociale autonomie verondersteld van de werknemers van één eenheid ten opzichte van de andere eenheden.

Deze criteria worden vastgelegd in het fundamenteel belang dat de werknemers hebben bij een behoorlijke werking van de raden en de comités.

Dit belang stemt niet automatisch overeen met het belang van de vakorganisaties, noch met dat van de personeelsvertegenwoordigers ( Zie Arbrb Brussel, 31 januari 2008, AR 342/08).

In geval van twijfel primeren de sociale criteria.

Het Hof van Cassatie kent een zeer ruime draagwijdte toe aan het concept "twijfel" en beschouwt de sociale criteria als doorslaggevend, los van het al dan niet bestaan van economische zelfstandigheid ( Cass. 19 december 1983, J.T.T., 1984, p 82 ).

2.

De problematiek van veiligheid en welzijn op het werk is lokaal gebonden en veronderstelt een kennis van het terrein. Een comité wordt dan ook best zo dicht mogelijk in de buurt van de echte werkvloer opgericht. (Arbrb. Gent, 1 februari 2008, A.R. 08/72; zie VAN HIEL, I., ‘Rechtspraak sociale verkiezingen 2008 in Oriëntatie, januari 2009, p. 11).

B. Toepassing op huidig geschil.

Stelling ACV, ABVV en ACLVB

Deze 3 partijen vragen elk dat er drie technische bedrijfseenheden voor het CPBW dienen te worden voorzien.

Zij zijn het niet eens over de samenstelling van de drie technische bedrijfseenheden.

Het ACV deelt ze als volgt in :

- de technische bedrijfseenheid Zone Noord (met vestigingen te 9000 GENT, Ham 68; 9000 GENT, Buitenring-Wondelgem 10; 8530 HARELBEKE, Vaarnewijkstaat 20; 8870 IZEGEM, Noordkaai)

- de technische bedrijfseenheid Zone Sud ( 4540 AMAY, rue Verte Voie; 4031 LUIK, rue Defêcheureux 43; 4100 SERAING, rue du Pont de Val 1; 4020 LUIK, rue de l'Ile-Monsin; 4600 VISE, Ferme de Navagne; 4400 FLEMALLE, Quai du Halage (Flh)1; 5300 ANDENNE, Chaussée d'Anton; 5150 FLOREFFE, rue de l'Ecluse, Floriffoux; 4100 SERAING, rue Fivé 150;)

- de technische bedrijfseenheid Commerciële en administratieve diensten (3500 HASSELT, Kempische steenweg 299; 4000 LUIK, Boulevard d'Avroy 37-39; 1000 BRUSSEL, Bischoffsheimlaan 11 bus 5; 1000 BRUSSEL , Markiesstraat 1 en tegen februari 2012: Ilot Saint-Michel).

Het ABVV en ACLVB oordelen dat de drie technische bedrijfseenheden overeenstemmen met de bevoegdheidsverdeling tussen de drie actuele CPBW's Noord, Zuid en Hasselt.

Het ACV, ACLVB en ABVV stellen dat de volgende economische en sociale criteria het bestaan van drie technische bedrijfseenheden voor het CPBW rechtvaardigen :

- verschillende activiteiten

- geografische ligging

- verschillende taal en cultureel verschil

- apart lokaal overleg

- verschillende arbeids- en loonvoorwaarden

- aparte sociale activiteiten, sociaal fonds en sociale dienst

- verschillende milieuwetgeving

- verschillende arbeidsgeneesheren en vertrouwenspersonen

- gebrek aan sociale cohesie tussen de werknemers van de verschillende vestigingen.

Het ACLVB voegt daaraan toe dat de huidige 3 CPBW's goed werken en het ACV voegt daaraan toe dat bij het bepalen van de invulling van de overlegorganen rekening moet gehouden worden met het fundamentele belang van de werknemers om efficiënt werkende overlegorganen te bekomen en dat dit in casu het best gediend is met de door haar voorgestelde 3 CPBW's.

Stelling LUMINUS

Luminus wijst erop dat er in casu geen enkele economische autonomie van de drie sites (Noord, Zuid en Administratieve en Commerciële diensten) ten opzichte van de centrale directie bestaat.

De economische criteria die drie technische bedrijfseenheden rechtvaardigen zijn dus afwezig,

Verder stelt Luminus dat de elementen die worden opgesomd door het ACV seen sociale cohesie tussen de werknemers van EDF Luminus niet uitsluiten.

Bovendien tonen talrijke elementen aan dat er een sociale cohesie bestaat en dat er geen sociale autonomie van de zones bestaat:

- Identiek personeelsbeleid

- Identieke recruteringsprocedure

- Verschillende organigrammen

- Eén paritair comité

- Identiek sociaal secretariaat

- Identiek arbeidsreglement

- Een enkele soort arbeidsovereenkomst

- Het bestaan van gemeenschappelijke algemene diensten

- Identieke kassen voor familiale uitkeringen

- Identieke arbeidsongevallenverzekeringen

- Een identieke regeling inzake jaarlijkse vakantie

- Het bestaan van dezelfde professionele kwalificaties

- Overdrachten/verplaatsingen van personeel

- Een gemeenschappelijke personeelskrant

- Informele contacten tussen de personeelsleden van de verschillende geografische zones

- Toegangsmogelijkheid voor werknemers van één geografische zone tot een andere

- Groepsverzekering

- Eén enkele EDPBW

- Onthaal van de nieuwe werknemers gebeurt gezamenlijk

- De opleidingen die aan de personeelsleden worden aangeboden zijn gemeenschappelijk

- Evaluatie van het personeel gemeenschappelijk aan heel de onderneming

- Gemeenschappelijke procedures

- Gemeenschappelijk intranet.

Stelling RECHTBANK.

A. Economische criteria

Het ACV, ACLVB en ABVV bewijzen geen element dat het bestaan aantoont van economische criteria die de autonomie van delen van de vennootschap aantonen.

Uit het Cassatiearrest van 19 december 1983 blijkt echter dat zelfs zo er geen economische zelfstandigheid is, een rechter kan beslissen dat er verschillende technische bedrijfseenheden bestaan, indien hij vaststelt dat aan een aantal bepaalde sociale criteria die de sociale zelfstandigheid bewijzen, is voldaan ( Cass. 19 december 1983, J.T.T., 1984, p 82 ).

B. Sociale criteria

1.

De rechtbank is van oordeel dat in casu de werknemers, wiens belang bij een behoorlijke werking van de raden en de comités centraal staat, er bij gebaat zijn dat er 3 CPBW's worden opgericht, zoals gevorderd door het ACV.

2.

Inderdaad, LUMINUS stelt dat er een gecentraliseerd welzijnsbeleid bestaat dat wordt verzekerd door de verantwoordelijke van het IDPBW, V.

Nochtans stelt de rechtbank vast dat elke zone beschikt over een eigen preventieadviseur, elke zone beschikt over een eigen arbeidsgeneesheer, elke zone beschikt over een preventieadviseur psychologische zorg en er actueel geen globaal preventieplan is uitgewerkt. Dit gebeurt in de lokale jaaractieplannen.

Dat de heer V zetelt in de drie CPBW's, neemt niet weg dat het welzijnsbeleid wel degelijk in hoofdzaak op gedecentraliseerde wijze wordt beheerd en dat de problematiek van veiligheid en welzijn op het werk, het best zo dicht mogelijk in de buurt van de echte werkvloer geregeld wordt.

3.

Verder stemt de Rechtbank vast dat er verschillende activiteiten in de diverse sites worden uitgeoefend.

Ten eerste dienen de productiesites onderscheiden te worden van de administratieve en commerciële sites.

Daarnaast moet er ook een onderscheid gemaakt worden tussen de twee productiezones, aangezien nu ook tussen hen verschillen bestaan m.b.t. de uitgevoerde activiteiten.

De Zone Noord is een productiezone die vooral bestaat een STEG centrale en een aantal gasgroepen op "De Ham" in Gent, uit dieselgroepen in Harelbeke en een aantal windmolenparken, waarop echter niet veel personeel werkzaam is.

De Zone Zuid is net als de zone Noord een productiezone, waarbij de productie zich eveneens op een aantal gasgroepen richt. Het grote onderscheid tussen beide productiezones bevindt zich echter in het feit dat het zwaartepunt van de productie in de zone Zuid ligt in de waterkrachtcentrales. Deze geven een volledig eigen problematiek met zich mee van hoogtewerk tot waterwerk.

Verwerende partij stelt dat er ook zekere gelijkenissen bestaan tussen de verschillende activiteiten. Dit is juist, de drie TBE's maken immers deel uit van de dezelfde juridische entiteit, maar uit de stukken van het dossier blijkt dat de verschillen tussen de TBE's markanter zijn dan de gelijkenissen.

Tussen de verschillende productiezones bestaat er een belangrijk verschil: daar waar in de Zone Noord het zwaartepunt ligt in de STEG centrales, ligt dit in de Zone zuid in de waterkrachtcentrales.

Elke van de drie voornoemde regio's en activiteiten hebben aldus een eigen unieke problematiek die soms verschillend is van regio tot regio in functie van de uitgeoefende activiteit.

Wanneer men spreekt van arbeidsveiligheid, bescherming, gezondheid en milieu in dergelijke risicovolle werkomgeving, geniet het inderdaad de voorkeur de problematiek verbonden aan de diverse activiteiten, te benaderen op lokaal vlak.

4.

Uit de kaart van België bijgebracht door verwerende partijen waarop de verschillende sites zijn weergegeven, blijkt dat de twee productiezones elk aan de andere kant van het land liggen, met daartussen de administratieve en commerciële zone.

Verwerende partij maakt de vergelijking tussen de afstand Gent-Izegem (55 km) en Luik-Hasselt (45 km), om aan te tonen dat bepaalde sites uit het noorden verder uit elkaar liggen dan bepaalde sites van de zone Noord en de zone Zuid.

Uit de globale en ernstige lezing van de kaart van België waarop de sites van verweerster weergegeven zijn kan nochtans niet anders dan worden afgeleid dat in het algemeen de sites in het Noorden dichter bij elkaar liggen en de sites in het Zuiden dichter bij elkaar liggen.

5.

Het cultureel verschil en verschil in taal bestaat ongetwijfeld tussen de zones, maar is daarentegen voor de rechtbank geen argument om tot een afzonderlijke CPBW te beslissen.

Overleg en dialoog zijn immers perfect mogelijk binnen een overlegorgaan waarin mensen met verschillende talen zetelen. Daarvoor bestaan vertaaldiensten. Cultureel verschil kan zelfs verrijkend werken.

6.

Het overgrote deel van de arbeidsvoorwaarden is voor alle sites identiek. Verwerende partij hanteert echter verschillende uurroosters al naargelang tewerkstelling in een productiesite of commerciële en administratieve site. Binnen de productiesites worden de uurroosters lokaal onderhandeld, maar, aangezien dit wettelijk is voorzien, worden ze formeel goedgekeurd in de ondernemingsraad. Het overleg ervan is niettemin lokaal.

7.

Verweerster stelt dat er informele contacten bestaan tussen de personeelsleden van de diverse geografische zones maar preciseert dit niet verder. Verweerster spreekt nochtans niet tegen dat elke zone zijn eigen activiteiten organiseert. Elke zone heeft een apart Sinterklaasfeest en nieuwjaarsfeest, organiseert weekenden (Noord), koopt champagne aan (Noord), organiseert een wielertweedaagse (Noord), gaat naar de film (Zuid), organiseert een bijeenkomst voor de gepensioneerden van de site (Zuid), heeft eigen sportploegen (tafeltennis, badminton, petanque en voetbal - Zuid), tafeltennis (Zuid), organiseert een mobiliteitsdag (Hasselt), een gezonde dag (Hasselt), een quiz (Hasselt) enz..

8.

Elk bestaande zone heeft een eigen sociale dienst en een apart sociaal fonds. Elke regionale sociale dienst legt zo zijn eigen accenten.

De Sociale Dienst Noord komt tussen bij de polis assistance Ethias en heeft een tussenkomst voor kinderen van gescheiden ouders.

De Sociale Dienst Hasselt komt tussen bij de polis ambulante zorgen, geeft een korting van 1,20 euro per dag in het bedrijfsrestaurant, een cadeaucheque van 130 euro bij de geboorte van een kind van een personeelslid, een rouwkrans, een sportcheque...

De Sociale Dienst Zuid komt tussen bij medische kosten, (prothesen, optometrie), geschenken voor gepensioneerden van de dienst, cadeaus bij geboortes, geschenken bij Sinterklaas, vakanties voor kinderen van werknemers.

9.

Hetgeen hierboven werd uiteengezet toont aan dat enkel het behoud van drie TBE's, zijnde twee productiezones (Noord en Zuid) en één administratieve en commerciële zone, de goede werking van het comité kan garanderen.

10.

De indeling van de 3 zones, zoals die door het ACV wordt gemaakt, leunt volgens deze rechtbank het dichtste aan bij een verdeling die in het belang van de werknemers een behoorlijke werking van de raden en de comités garandeert

Voor de periode 2008-2012 kwam de administratieve en commerciële zone overeen met de Zone Hasselt. Het bedrijf maakte een evolutie door in de afgelopen jaren. In 2008 was de administratie voornamelijk gecentraliseerd in Hasselt. Het niet-leidinggevend personeel in Brussel was beperkt.

Inmiddels zijn de vestigingen in Brussel en Hasselt uitgegroeid tot de evenwaardige vestigingen van verwerende partij. Gezien de activiteiten van het personeel in Brussel overeenkomen met de activiteiten van het personeel in Hasselt, is het opportuun om bij huidige sociale verkiezingen beide vestigingen te voegen tot één technische bedrijfseenheid. Ook op de vestiging in Luik voert het personeel administratieve en commerciële activiteiten uit en dient deze site dus gevoegd te worden

De Zone Noord is een productiezone. Uit de kaart van België blijkt dat de productie in de zone Noord vooral bestaat een STEG centrale en een aantal gasgroepen op "De Ham" in Gent en actueel nog uit dieselgroepen in Harelbeke. Ook zijn er een aantal windmolenparken.

De Zone Zuid is net als de zone Noord een productiezone, waarbij de productie zich eveneens op een aantal gasgroepen richt. Het grote onderscheid tussen beide productiezones bevindt zich echter in het feit dat het zwaartepunt van de productie in de zone Zuid ligt in de waterkrachtcentrales. Deze geven een volledig eigen problematiek met zich mee van hoogtewerk tot waterwerk.

11.

De rechtbank oordeelt derhalve dat de verkiezingen van het comité voor preventie en bescherming op het werk op 10 mei 2012 dienen georganiseerd te worden voor de 3 technische bedrijfseenheden :

- de technische bedrijfseenheid Zone Noord (met vestigingen te 9000 GENT, Ham 68; 9000 GENT, Buitenring-Wondelgem 10;8530 HARELBEKE, Vaarnewijkstrat 20; 8870 IZEGEM, Noordkaai),

- de technische bedrijfseenheid Zone Sud ( 4540 AMAY, rue Verte Voie; 4031 LUIK,rue Defêcheureux 43; 4100 SERAING, rue du Pont de Val 1; 4020 LUIK, rue de l'Ile-Monsin; 4600 VISE, Ferme de Navagne; 4400 FLEMALLE, Quai du Halage (Flh)1; 5300 ANDENNE, Chaussée d'Anton; 5150 FLOREFFE, rue de l'Ecluse, Floriffoux; 4100 SERAING, rue Fivé 150;) en

- de technische bedrijfseenheid commerciële en administratieve diensten (3500 HASSELT, Kempische steenweg 299; 4000 LUIK, Boulevard d'Avroy 37-39; 1000 BRUSSEL, Bischoffsheimlaan 11 bus 5; 1000 BRUSSEL , Markiesstraat 1 en tegen februari 2012: Ilot Saint-Michel).

Verwerende partij dient de kosten van het geding te dragen, correct begroot in hoofde van het ACV op het bedrag van 1.320 euro.

De vordering van het ACV is derhalve gegrond.

De vordering van het ABVV en van het ACLVB is ongegrond

Alle andere middelen zijn ter zake niet dienend.

OM DEZE REDENEN

DE RECHTBANK,

Gehoord Mevrouw Patricia COOLS, Substituut in haar eensluidend mondeling advies gegeven ter zitting van 31 januari 2012 ;

Voegt de zaken met Algemeen Rol nummer 12/517/A , 12/605/A en 12/1211/A samen wegens samenhang ;

Zaak AR 12/605/A ( ACV )

Verklaart de vordering van het ACV ontvankelijk en gegrond.

Dienvolgens zegt voor recht dat de verkiezingen van het comité voor preventie en bescherming op het werk op 10 mei 2012 dienen georganiseerd te worden voor de technische bedrijfseenheden, zoals hierna omschreven :

- de technische bedrijfseenheid Zone Noord (met vestigingen te 9000 GENT, Ham 68; 9000 GENT, Buitenring-Wondelgem 10; 8530 HARELBEKE, Vaarnewijkstrat 20; 8870 IZEGEM, Noordkaai) ;

- de technische bedrijfseenheid Zone Sud ( 4540 AMAY, rue Verte Voie; 4031 LUIK, rue Defêcheureux 43; 4100 SERAING, rue du Pont de Val 1; 4020 LUIK, rue de l'Ile-Monsin; 4600 VISE, Ferme de Navagne; 4400 FLEMALLE, Quai du Halage (Flh)1; 5300 ANDENNE, Chaussée d'Anton; 5150 FLOREFFE, rue de l'Ecluse, Floriffoux; 4100 SERAING, rue Fivé 150) ;

- de technische bedrijfseenheid Commerciële en administratieve diensten (3500 HASSELT, Kempische steenweg 299; 4000 LUIK, Boulevard d'Avroy 37-39; 1000 BRUSSEL, Bischoffsheimlaan 11 bus 5; 1000 BRUSSEL , Markiesstraat 1 en tegen februari 2012: Ilot Saint-Michel).

Veroordeelt verwerende partij tot de kosten van het geding, begroot in hoofde van het ACV op het bedrag van 1.320 euro, zijnde de rechtsplegingsvergoeding.

Zaak AR 12/517/A ( ABVV )

Verklaart de vordering van het ABVV ontvankelijk maar ongegrond.

Veroordeelt het ABVV tot de kosten van het geding, begroot op 1.320 euro zijnde de rechtsplegingsvergoeding.

Zaak AR 12/1211/A ( ACLVB )

Verklaart de vordering van het ACLVB ontvankelijk maar ongegrond.

Veroordeelt het ACLVB tot de kosten van het geding, begroot op 1.320 euro zijnde de rechtsplegingsvergoeding.

Aldus gevonnist door de 33ste Kamer van de Arbeidsrechtbank van Brussel waar zitting hielden :

Mevrouw Alexandra SCHOENMAEKERS, rechter,

Mijnheer Mario THYSEBAERT, Rechter in sociale zaken, werkgever

Mijnheer Luc CIETERS, rechter in sociale zaken, bediende

En uitgesproken ter openbare zitting van 06/02/2012 waar aanwezig waren :

Mevrouw Alexandra SCHOENMAEKERS, rechter

bijgestaan in de uitspraak door Mevrouw Sabine DE BRUYCKER, griffier - Hoofd van Dienst ;

De Griffier-Hoofd van Dienst, De Rechters in Sociale Zaken, De Rechter,

S. DE BRUYCKER L. CIETERS & M. THYSEBAERT A. SCHOENMAEKERS