Arbeidsrechtbank - Vonnis van 30 mei 2012 (Dendermonde (Sint-Niklaas))

Publicatie datum :
30-05-2012

Taal :
Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20120530-4

Rolnummer :
12/3/C

Samenvatting

Dat de rechter in kortgeding niet kan bevelen dat de informatie- en raadplegingsprocedure bij collectief ontslag, die formeel werd nageleefd, moet worden herbegonnen, maakt geen schending uit van artikel 6 EVRM in verband met de toegang tot de rechter aangezien de individuele werknemer in een procedure ten gronde het nakomen van deze procedure door de werkgever in vraag kan stellen. Aangezien het Belgische systeem een doeltreffende rechterlijke bescherming biedt van de collectieve rechten van voorlichting en raadpleging, wordt geen afbreuk gedaan aan het in artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op toegang tot de rechter wanneer de rechter in kortgeding zich onbevoegd verklaart.

Vonnis

Geen inhoud