Rechtbank van Koophandel - Beschikking van 30 november 2011 (Dendermonde)

Publicatie datum :
30-11-2011
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111130-10
Rolnummer :
11-049

Samenvatting

In beginsel zal de voorzitter in kortgeding slechts uitzonderlijk zijn toevlucht nemen tot het verbieden van een vergadering gelet op de mogelijkheid tot schorsing. Wanneer een besluit wordt geschorst om redenen van kwade trouw en men een nieuwe vergadering belegt precies met hetzelfde betwiste agendapunt, dient dergelijk repetitief handelen gesanctioneerd met het verbod nog een vergadering te houden met als voorwerp het geviseerde agendapunt.

Beschikking

Geen inhoud