Rechtbank van Koophandel - Vonnis van 15 maart 2012 (Dendermonde)

Publicatie datum :
15-03-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120315-13
Rolnummer :
11-3077

Samenvatting

De rechtstreekse vordering heeft betrekking op het kleinste bedrag van enerzijds de schuldvordering van de onderaannemer op de hoofdaannemer en anderzijds de schuldvordering van de hoofdaannemer op de bouwheer. In de verhouding tussen de onderaannemer en de hoofdaannemer ligt de oorzaak van de rechtstreekse vordering terwijl de verhouding tussen de hoofdaannemer en de bouwheer, het voorwerp of het onderpand van de rechtstreekse vordering bepaalt. Ingeval van betwisting tussen bouwheer en hoofdaannemer dient het resultaat van deze betwisting afgewacht alvorens de onderaannemer zijn rechtstreekse vordering tegen de onderaannemer kan uitoefenen.

Vonnis

Geen inhoud