Rechtbank van Koophandel - Vonnis van 3 februari 2011 (Dendermonde)

Publicatie datum :
03-02-2011
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110203-14
Rolnummer :

Samenvatting

De Rechtbank van Koophandel is bevoegd inzake de overdracht van een handelszaak, zelfs wanneer hierbij ook een handelshuur betrokken is. Art 591.1? Ger.W. dient restrictief geïnterpreteerd.Vorderingen die de huurrelatie overstijgen vallen niet onder artikel 591,1? Ger.W. Dit is het geval wanneer een vordering in schadevergoeding blijkens de termen van de dagvaarding ook gericht is tegen een partij ( de overlater van het handelsfonds) die geen partij was bij de huurovereenkomst.

Vonnis

Geen inhoud