Rechtbank van Koophandel - Vonnis van 4 mei 2012 (Dendermonde)

Publicatie datum :
04-05-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120504-5
Rolnummer :
011-382

Samenvatting

Het openen van een procedure WCO doet geen samenloop ontstaan. Het moment van de aanvraag van de procedure WCO bepaalt niet het statuut van de schuldvordering. Het statuut van de schuldvordering moet bepaald worden op het ogenblik van het neerleggen van het plan en de stemming over dit plan. Gezien het plan strijdig is met de wet wordt het niet gehomologeerd.

Vonnis

Geen inhoud