Rechtbank van Koophandel - Vonnis van 5 oktober 2011 (Dendermonde)

Publicatie datum :
05-10-2011

Taal :
Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20111005-13

Rolnummer :
11-1462

Samenvatting

Wanneer enerzijds een vordering tot gedwongen overdracht en anderzijds een vordering tot uittreding wordt gesteld, ontmoeten beiden eisen elkaar. Wanneer een partij zich steunt op een eenzijdig verslag van een accountant inzake waardebepaling en de tegenpartij geen enkel stuk voorbrengt van een accountant of revisor om het eenzijdig verslag te ontkrachten kan niet ingegaan worden op de vraag een deskundige aan te stellen. De aanstelling van een deskundige is een subsidiaire maatregel welke slechts als onderzoeksmaatregel verantwoord voorkomt indien de rechter niet op een andere wijze tot een gemotiveerde beslissing komt. Waarde en prijs van aandelen zijn twee verschillende zaken. De waarde is de financiële uitdrukking van het toekomstig nut van de onderneming voor wie de aandelen verwerft, terwijl de prijs de financiële vergoeding is die de koper ervoor wil betalen en bepaald wordt door het resultaat van vraag en aanbod, de marktsituatie en de positie van partijen. Het geheel van een onderneming zelfs al zou het eigen vermogen negatief zijn heeft zeker een waarde. De prijs die iemand voor dergelijke aandelen wil betalen wordt vaak beïnvloed door de achterliggende gedachte zich door middel van deze vennootschap ook andere vergoedingen of voordelen in natura te kunnen uitkeren. Met deze achterliggende beweegreden dient rekening gehouden bij het bepalen van de prijs. De prijs kan in zo een geval ex aequo et bono worden bepaald.

Vonnis

Geen inhoud