Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Beslissing van 10 maart 2005 (Europa)

Datum :
10-03-2005
Taal :
Duits Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20050310-10
Rolnummer :
56.024/00

Samenvatting

Beslissing tot onontvankelijkheid - kennelijk ongegronde grief Maatregelen tot plaatsing van kinderen Door het nemen van de in het geding zijnde maatregelen tot plaatsing voor beperkte duur en in combinatie met begeleidende maatregelen, hebben de nationale overheden alle maatregelen genomen die redelijkerwijs konden worden verlangd met het oog op gezinshereniging

Beslissing

Geen inhoud