Arbeidshof - Arrest van 10 februari 2012 (Gent (Brugge))

Publicatie datum :
10-02-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120210-11
Rolnummer :
2011/AR/85

Samenvatting

De beslissing om het leefloon te weigeren is niet wettig genomen wanneer het OCMW de steunaanvrager geen redelijke termijn geeft om aanvullende informatie te verschaffen en om gebruik te maken van zijn hoorrecht. Bij het nagaan of er recht is op leefloon, kon het OCMW, gelet op de sociologische samenhang van het gezin, rekening houden met de bestaansmiddelen van de vader van de steunaanvrager. Het hield ook op wettige wijze rekening met de gezinsbijslagen die voor de steunaanvrager worden betaald.

Arrest

Geen inhoud