Arbeidshof - Arrest van 10 februari 2012 (Gent (Brugge))

Publicatie datum :
10-02-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120210-12
Rolnummer :
2011/AR/66

Samenvatting

Wanneer een eenvoudige invordering 12 jaar lang aansleept en de RSZ de procedure niet heeft benaarstigd, kan de nalatige werkgever, die ongelukkig en te goeder trouw is, een afbetalingsplan worden toegestaan dat in verhouding staat tot de mate waarin de normale procesduur werd overschreden.

Arrest

Geen inhoud