Arbeidshof - Arrest van 12 april 2013 (Gent (Brugge))

Publicatie datum :
12-04-2013
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130412-6
Rolnummer :
2012/AR/30

Samenvatting

Een werkgever die extra vakantiedagen toekent zijn geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op het extralegaal enkel vakantiegeld voor de niet opgenomen vakantiedagen wanneer de werknemer in de onmogelijkheid was om de vakantie op te nemen wegens een schorsing van de arbeidsovereenkomst, evenmin op het extralegaal enkel vakantiegeld voor niet opgenomen vakantiedagen bij vermindering van prestaties, en ook niet op het extralegaal enkel vakantiegeld bij uitdiensttreding.

Arrest

Geen inhoud