Arbeidshof - Arrest van 23 maart 2012 (Gent (Brugge))

Publicatie datum :
23-03-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120323-2
Rolnummer :
2010/AR/62

Samenvatting

De publiciteitsregels in de artikelen 157 tot 159 van de Programmawet van 22 december 1989 en de sanctieregeling in artikel 171 van dezelfde wet alsook in artikel 22ter van de RSZ-Wet, in zoverre zij gelden voor een deeltijds werknemer met een variabel werkrooster, zijn niet in strijd met artikel 4.1 van de raamovereenkomst gevoegd bij de Richtlijn 97/81/EG van 15 december 1997 de Raad betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid.

Arrest

Geen inhoud