Arbeidshof - Arrest van 12 mei 2014 (Gent)

Publicatie datum :
12-05-2014

Taal :
Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20140512-1

Rolnummer :
2013/AG/269

Samenvatting

De werkgever die de hem door de provider afgeleverde gedetailleerde afrekeningen van de bedrijfs-gsm controleert, schendt hiermee geenszins de gerechtvaardigde privacy-verwachtingen van de werknemer. Er is geen sprake van een inmenging in diens privacy, beschermd door art. 8.1 EVRM dat een directe horizontale werking heeft. Hij kan het bekomen bewijs zonder meer in rechte aanwenden.

Arrest

Geen inhoud