Arbeidshof - Arrest van 14 juni 2013 (Gent)

Publicatie datum :
14-06-2013
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130614-4
Rolnummer :
2012/AG/222

Samenvatting

1. De wet stelt slechts twee voorwaarden opdat er van huisarbeid sprake zou zijn, nl. de keuze van de plaats van tewerkstelling door de werknemer en de afwezigheid van rechtstreekse controle door de werkgever. Een werknemer kan ook huisarbeider zijn wanneer hij door de werkgever niet tot huisarbeid wordt verplicht en mag kiezen tussen thuiswerk en werken op het bedrijf. Het volstaat dat de werkgever met de huisarbeid instemt. 2. Wanneer een werknemer zowel gewone arbeid als huisarbeid verricht, zonder dat een geschrift voor de tewerkstelling als huisarbeider is opgemaakt, zodat er ook geen overeenkomst over de kostenvergoeding is, kan de betrokkene aanspraak maken op een forfaitaire vergoeding van 10 % van het deel van het loon dat op de huisarbeid betrekking heeft. Alle elementen van het loon komen daarbij in aanmerking. Van deze forfaitaire vergoeding mag de bepaalde vergoeding voor de aankoop van materialen die de werkgever ter beschikking van de werknemer moet stellen, niet worden afgetrokken

Arrest

Geen inhoud