Arbeidshof - Arrest van 9 maart 2012 (Gent)

Publicatie datum :
09-03-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120309-1
Rolnummer :

Samenvatting

Wanneer bij een werkgever uitvoerend beslag onder derden werd gelegd, moet deze werkgever, bij het betalen van het vertrekvakantiegeld ingevolge het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, rekening houden met de grenzen van de beslagbaarheid in artikel 1409 Ger. W. Hij bepaalt het voor beslag vatbaar gedeelte van dit vakantiegeld zonder het samen te voegen met de andere te betalen sommen, waaronder het loon.

Arrest

Geen inhoud