Arbeidsrechtbank - Arrest van 18 april 2011 (Gent)

Publicatie datum :
18-04-2011

Taal :
Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20110418-3

Rolnummer :
11/689

Samenvatting

Een onderneming dient een aanvraag in in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen. De procedure wordt voor geopend verklaard bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel. De RSZ heeft toch voldoende belangom een titel te vragen aan de Arbeidsrechtbank, voor of na de homologatie van het reorganisatieplan. De regeling kan immers voortijdig beëindigd worden. De gerechtskosten worden evenwel ten laste gelegd van de RSZ omdat de dagvaarding thans nog niet nodig was.

Arrest

Zie pdf.