Arbeidsrechtbank - Vonnis van 22 juni 2011 (Gent)

Publicatie datum :
22-06-2011

Taal :
Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20110622-11

Rolnummer :
09/198

Samenvatting

Niettegenstaande het feit dat de door hem ingeroepen reden strikt genomen geen voldoende rechtvaardiging biedt voor zijn afwezigheid op een afspraak met de VDAB, kan de werkloze er in bepaalde omstandigheden op vertrouwen dat de door hem ingeroepen reden er ingevolge de houding van de VDAB toch werd aanvaard als voldoende rechtvaardiging. Er bestaat geen algemene rechtsplicht om een stilzittende overheid aan te manen, maar in casu mocht van de werkloze wel verwacht worden dat hij zelf opnieuw contact zou hebben opgenomen met de VDAB teneinde duidelijkheid te bekomen over de door hem gestelde vraag.

Vonnis

Geen inhoud